Om trygghet

 

Trygga relationer som mål

 

Alla har vi relationer i vardagen och med trygga möten kan vi tillsammans skapa förutsättningar att trygga relationer finns för alla. Skapar vi förutsättningar för ett bra lärande till att individer får en trygg uppväxt utan mobbning och med rätt pedagogik redan på förskolan, finns trygga händer till att hälsa finns för alla och därigenom tryggheten hos barn och vuxna.

 

Vi har alla olika behov av trygghet som ger uttryck i olika former och olika situationer genom livet. Det finns olika slags behov för att få och ge trygghet i vardagen – både till sig själv och till andra individer, exempelvis kan en egen bostad skapa en grundtrygghet, ekonomiskt oberoende är en annan trygghet som skapar en grund för att skapa förutsättningar genom livet. Bra betyg från skolan ger också en trygghet, när man sedan söker jobb eller högre utbildningar.

 

Många talar om trygghet i vardagen utan att egentligen definiera vad trygghet innebär och om det är fysiologiska eller psykologiska trygghetsfaktorer – mat för dagen, det trygga boendet, valfrihet att välja skola, trygga relationer med andra människor, arbete och barnomsorg  är några exempel på vad som kan påverka för hur trygghet i vardagen kan skapas.

 

Trygghet av att dela en vardag...

Trygghet av att dela en vardag…

Finns tryggheten redan från barnsben, finns goda förutsättningar till att individer får ansvar för sig själva och sina medmänniskor – och därmed skapa glädje och samhörighet i grupp. Att uppleva tryggheten kan se ut på olika sätt; som när man ser på Allsvenskan eller har genuin passion för sina drömmar och mål.


Samtidigt som man själv känner tryggheten i dess sanna anda, gäller det att skapa sunda förutsättningar för andra att få uppleva denna känsla. Genom att informera och sprida kunskap går det att tillsammans ordna med en bra grund för alla. Antimobbningsorganisationen Friends är ett bra exempel på hur man kan sprida kunskap och bra incitament till att skapa samhörighet och basen för trygga relationer. Att bjuda in en talare som kan ett ämne, så går det att sprida kunskapen på ett bra sätt. Om trygghet finns för alla, mår alla bra och det är vår  filosofi – hur vill du skapa trygghet för dig själv och för andra?