Kommunikation är viktigt för tryggheten


Att ha en kommunikation och dialog är något som är en förutsättning för att skapa en trygghet för den enskilde. Detta oavsett om det är trygghet i skola, på arbetsplatsen eller i hemmet!

Hur skapar en trygghet för alla i en grupp och hur vårdar och utvecklas denna i vardagen? Det gäller att hela tiden kunna ta tillvara de styrkor som alla i gruppen har och beaktar de olikheter som finns. När olikheterna kan bli problem, gäller det att kunna se om det egentligen är ett problem och hur en förändrar situationen så att olikheterna kan beaktas under den tid som relationen finns. Dialog och kommunikation är en lösning på detta!
 

Kommunikation och arbetsmiljö


På många arbetsplatser är det viktigt att kunna arbeta i ett team, även om vi inte vill umgås och prata om personliga saker. Här får exempelvis chefen lösa eventuella konflikter som finns bland de anställda, så att det kan finnas en bra arbetsmiljö för alla. Även om de anställda kan ha ett visst ansvar för ett bra arbetsklimat, är det chefens ansvar för att gruppen och teamet kan ha en bra arbetsmiljö (vilket också regleras i den svenska lagstiftningen). En bra chef kan leda och fördela på ett sätt, så att företagets ekonomiska mål kan uppnås, samtidigt som arbetsmiljön för de anställda har en hög kvalité i praktiken.
 

Skapa trygghet


Alla företag behöver, med fördel, en inventering och utveckling när det gäller laganda och teambuilding! Detta kan göras genom teambuildning- och kickoff-tillfällen, förslagsvis under våren eller efter cirka en månad från att ett nytt eller förändrat team finns på plats på en eller flera avdelningar inom företaget.

Under en sådan sammankomst finns det fördelar att det bjuds in en föreläsare som kan inspirera och motivera medarbetarna till att arbeta mot ett gemensamt mål när det gäller sund laganda och för en bra arbetsmiljö. Coachen Christopher Alvengrip är en professionell och inspirerande föreläsare som har en gedigen bakgrund som inspiratör och motiverande sammanhållning i ett team. Han har bland annat varit en professionell allsvensk fotbollsspelare och arbetar i dag som bland annat personlig tränare och coach.

För i alla sammanhang är det viktigt att ha en kommunikation och dialog och som kan skapa en trygghet för den enskilde. Detta oavsett om det är trygghet i skola, på arbetsplatsen eller i hemmet!