Så förbättrar du kärleksrelationen i vardagen!

 

Att rå om varandra med kärlek och värme är förmodligen det vackraste som finns i en relation. Det är därför ni ska se till att ha en bra kommunikation som bygger på en autentisk dialog där ni ventilera om vad som kan förbättras i relationen, så att ni blir nöjda med varandras styrkor och kan leva med varandras svagheter.
 

Lyssna på varandra i relationen


För att ta tillvara på varandras styrkor och svagheter på ett bra sätt, gäller det att ni vågar ta upp även mindre bekväma saker och ting med varandra. För om det finns brister i er relation, så är det viktigt att ni vågar samtala med varandra i en dialog där ni vågar lyssna på varandra.


Något som kan vara mindre bekvämt att samtala kring i en kärleksrelation är om saker som kan hända i det förgyllda rummet. Men för att kunna rå om varandra med kärlek och värme, behöver m även vilja och våga ta upp de mindre bekväma sakerna. Detta för att ni ska kunna förbättra relationen i en sann och kärleksfull anda. Mindre bra saker som kan hända i det förgyllda rummet är om ni inte lyckas få till det på ett bra sätt, där en för er för liten penis kan vara en orsak. Våga för en dialog med varandra om vad som krävs för att det ska vara bekvämt för er med de befintliga ”verktygen” och vad som kan behöva förändras. Kan ni kanske testa nya ställningar för att lyckas i sänghalmen och i det förgyllda rummet? Ska ni se över möjligheter att göra en penis förstoring med hjälp av ett medicinskt och kliniskt ingrepp? Eller kan det finnas andra möjligheter till att ni ska bli framgångsrika i sänghalmen?  
 

Positiv dialog ger bra förutsättningar till förändring och förbättring


Genom att ha en positiv, konstruktiv dialog så får ni chans att försöka förändra och förbättra det som är viktigt i er relation och även stärka det som redan i dag är fantastiskt mellan er. För ni ska se era svagheter som möjligheter till att bli styrkor och/eller svagheter som ni vill och kan leva med. Ingen är perfekt, även om alla kan bli bättre på olika sätt. Men för att kunna bli bättre, måste det uppmärksammas om att det finns förbättringsmöjlighet. Så se inte förändringar som någonting negativt, utan en möjlighet till att stärka relationen mellan er. Så se er dialog som något positivt i vardagen, för ni vill ha en sund relation som ni vill utvecklas tillsammans.
 

 

 

 

 

 

 

 

Lista och värdera bra och mindre bra saker i relationen

 

 

Ett förslag är att ni gör en lista om vad som är bra i er relation och vad som kan förbättras i den. Gör även en värdering av de bra och mindre bra sakerna och se om de mindre bra sakerna är viktiga att förändra eller inte. Om de behöver förändras, se vad som är prioriterat i första hand och vad som kan göras i andra hand.

 

 

All lycka och våga ha en dialog med varandra i en positiv anda med varandra.