Trygghet för alla

 

Det går att skapa trygghet för alla i vardagen på alla plan och det går att tänka på dig själv, samtidigt som du tänker på andra i din omgivning – det går att tänka solidariskt, samtidigt som du tänker på dig själv – om du gör det rätt och beroende på hur du vill engagera dig i frågor som berör och om du tänker med hjärtat eller med hjärnan. En sund förebild när det gäller solidaritet är Daniel Silva Aresti som har hjärta och hjärna på rätt ställe!

 

Hälsa

 

Vi vill alla ha ett friskt samhälle, där individer vill och kan jobba! Inom partipolitiken finns det de som vill ha ytterligare karensdagar (dagar utan lön vid sjukdom) än de två som finns reglerat i lag. Blir det ett mer friskare samhälle om individer inte får ersättning vid sjukdom och får gå tillbaks till jobbet med risk att smitta andra i sin omgivning? Att låta människor få bli friska utifrån sin egen hälsa skapar trygghet för alla. Med sund hälsa med träning och motion i vardagen går det att ordna så att vi kan fokusera på friskvårdsstimulerande aktiviteter i stället för sjukfrånvaron på arbetsplatsen och i samhället.

 

Relationer

 

Att ha sunda relationer till andra i vardagen är en förutsättning för att alla ska kunna ha en trygghet i vardagen. Där måste samhället med lagstiftande politiker gå i brenschen för en trygg uppväxt för alla och motverka våld – fysiskt och psykiskt – redan från barnsben, så att människor har tryggheten som grund för att skapa och vårda relationer i vardagen.

 

Engagemang

 

Det går trender i ett samhälle som förändrar samhället på gott och ont, däribland intresset för engagemanget för olika frågor som påverkar hela samhället. Att intresse för olika sakfrågor (som att målet som mål ska vara i fokus i stället för huliganismen) förmodligen ökat till nackdel för engagemang för samhället, märks ibland för det minskade intresset att engagera sig inom föreningslivet; både inom det ideella föreningslivet och inom partipolitiken.

 

Det är bra att människor tar upp kampen för sakfrågor, oavsett om det är om att ladda ner musik lagligt på nätet eller för TV-licensens vara eller icke-vara och på det sociala mediet Facebook finns mängder av grupper med olika särintressen – ett engagemang för ett ideologiskt samhälle med tryggheten som grund verkar dock minskas och detta märks bland många organisationer och partier.