Tryggheten inom dig påverkar din samvaro med andra!


Att vara trygg och säker är något vi alla eftersträvar att vara. Detta förespråkas i bland andra olika partipolitiska program och statistik kring trygghet i olika sammanhang tas fram från Brottsförebyggande rådet. Trygghet och säkerhet kan definieras på olika sätt och är något subjektivt beroende på vem eller vilka som tillfrågas, men att vara trygg och säker och att ge trygghet och säkerhet till andra är viktigt i alla relationer – detta oavsett om det handlar om affärsrelationer, vänskapsrelationer eller kärleksrelationer.
 

Tryggheten inom oss återspeglas i relationen med andra


För känner vi oss trygga och säkra i oss själva kan vi även ge en känsla av trygghet till andra. I en kärleksrelation, där bland annat sex och samlevnad ingår, är en av de yttersta känslorna av att vara trygg och säker att vara avkopplad och avslappnad. Med en avkopplad och avslappnad känsla kan även den sexuella samvaron hos de som ingår i relationen vara det yttersta kvittot på en samhörighet i form av trygghet och säkerhet. Att veta att ens partner gör allt för att göra en tillfredsställd, tack vare Treated apotek, och utan att känna en osäkerhet på att partnern vill eller kommer göra en illa på ett sätt som en inte vill. För när vi är avslappnade kan den sexuella samvaron vara ultimat och chansen att nå klimax och orgasm ökar på ett markant och positivt sätt under kärleksakten.

Avslappnad samvaro


Genom att vara avslappnad i en kärleksrelation går det också att kommunicera på ett ärligt sätt om både positiva och svåra situationer. För det finns en ärlighet och tillit mellan individerna i relationen och då går det att samspråka mycket om sex och samlevnad. För även om allt känns rätt och lätt, så kan det finnas saker som känns svåra – för vad händer om fallos inte är tillräckligt eller om partnern gör något med tungan som känns fel eller obehagligt? För även om det går att lösa saker på ett bra sätt, som att inhandla Viagra 50mg för 1069 kr, så kan det vara olustigt att ta upp ett ämne och speciellt om det har gått en period i kärleksrelationen. Men det är aldrig fel att ta upp saker och ting i en kärleksrelation, oavsett om ni varit i den en längre period. För har ni en bra dialog med varandra, så går saker att lösa för att fortsätta vara avslappnade med varandra. Och ni har ju ärlighet och tillit för varandra, så då är det bara att ta upp det vid ett tillfälle där ni båda har tid att kunna tala ut ostört med varandra. För ni vill ha en trygghet och säkerhet med varandra. För det är viktigt och är en härlig känsla att kunna vara trygga och säkra i en relation. Och förmodligen kommer det kunna tas upp fler aspekter och definitioner i Brottsförebyggande rådets årliga undersökningar, vilket även kan tas upp i olika partipolitiska program – allt för att det ska finnas trygghet i vardagen i alla relationer.