Trygghet

Tryggheten inom dig påverkar din samvaro med andra!


Att vara trygg och säker är något vi alla eftersträvar att vara. Detta förespråkas i bland andra olika partipolitiska program och statistik kring trygghet i olika sammanhang tas fram från Brottsförebyggande rådet. Trygghet och säkerhet kan definieras på olika sätt och är något subjektivt beroende på vem eller vilka som tillfrågas, men att vara trygg och säker och att ge trygghet och säkerhet till andra är viktigt i alla relationer – detta oavsett om det handlar om affärsrelationer, vänskapsrelationer eller kärleksrelationer.
 

Tryggheten inom oss återspeglas i relationen med andra


För känner vi oss trygga och säkra i oss själva kan vi även ge en känsla av trygghet till andra. I en kärleksrelation, där bland annat sex och samlevnad ingår, är en av de yttersta känslorna av att vara trygg och säker att vara avkopplad och avslappnad. Med en avkopplad och avslappnad känsla kan även den sexuella samvaron hos de som ingår i relationen vara det yttersta kvittot på en samhörighet i form av trygghet och säkerhet. Att veta att ens partner gör allt för att göra en tillfredsställd, tack vare Treated apotek, och utan att känna en osäkerhet på att partnern vill eller kommer göra en illa på ett sätt som en inte vill. För när vi är avslappnade kan den sexuella samvaron vara ultimat och chansen att nå klimax och orgasm ökar på ett markant och positivt sätt under kärleksakten.

Avslappnad samvaro


Genom att vara avslappnad i en kärleksrelation går det också att kommunicera på ett ärligt sätt om både positiva och svåra situationer. För det finns en ärlighet och tillit mellan individerna i relationen och då går det att samspråka mycket om sex och samlevnad. För även om allt känns rätt och lätt, så kan det finnas saker som känns svåra – för vad händer om fallos inte är tillräckligt eller om partnern gör något med tungan som känns fel eller obehagligt? För även om det går att lösa saker på ett bra sätt, som att inhandla Viagra 50mg för 1069 kr, så kan det vara olustigt att ta upp ett ämne och speciellt om det har gått en period i kärleksrelationen. Men det är aldrig fel att ta upp saker och ting i en kärleksrelation, oavsett om ni varit i den en längre period. För har ni en bra dialog med varandra, så går saker att lösa för att fortsätta vara avslappnade med varandra. Och ni har ju ärlighet och tillit för varandra, så då är det bara att ta upp det vid ett tillfälle där ni båda har tid att kunna tala ut ostört med varandra. För ni vill ha en trygghet och säkerhet med varandra. För det är viktigt och är en härlig känsla att kunna vara trygga och säkra i en relation. Och förmodligen kommer det kunna tas upp fler aspekter och definitioner i Brottsförebyggande rådets årliga undersökningar, vilket även kan tas upp i olika partipolitiska program – allt för att det ska finnas trygghet i vardagen i alla relationer.

 

 

 

Så förbättrar du kärleksrelationen i vardagen!

 

Att rå om varandra med kärlek och värme är förmodligen det vackraste som finns i en relation. Det är därför ni ska se till att ha en bra kommunikation som bygger på en autentisk dialog där ni ventilera om vad som kan förbättras i relationen, så att ni blir nöjda med varandras styrkor och kan leva med varandras svagheter.
 

Lyssna på varandra i relationen


För att ta tillvara på varandras styrkor och svagheter på ett bra sätt, gäller det att ni vågar ta upp även mindre bekväma saker och ting med varandra. För om det finns brister i er relation, så är det viktigt att ni vågar samtala med varandra i en dialog där ni vågar lyssna på varandra.


Något som kan vara mindre bekvämt att samtala kring i en kärleksrelation är om saker som kan hända i det förgyllda rummet. Men för att kunna rå om varandra med kärlek och värme, behöver m även vilja och våga ta upp de mindre bekväma sakerna. Detta för att ni ska kunna förbättra relationen i en sann och kärleksfull anda. Mindre bra saker som kan hända i det förgyllda rummet är om ni inte lyckas få till det på ett bra sätt, där en för er för liten penis kan vara en orsak. Våga för en dialog med varandra om vad som krävs för att det ska vara bekvämt för er med de befintliga ”verktygen” och vad som kan behöva förändras. Kan ni kanske testa nya ställningar för att lyckas i sänghalmen och i det förgyllda rummet? Ska ni se över möjligheter att göra en penis förstoring med hjälp av ett medicinskt och kliniskt ingrepp? Eller kan det finnas andra möjligheter till att ni ska bli framgångsrika i sänghalmen?  
 

Positiv dialog ger bra förutsättningar till förändring och förbättring


Genom att ha en positiv, konstruktiv dialog så får ni chans att försöka förändra och förbättra det som är viktigt i er relation och även stärka det som redan i dag är fantastiskt mellan er. För ni ska se era svagheter som möjligheter till att bli styrkor och/eller svagheter som ni vill och kan leva med. Ingen är perfekt, även om alla kan bli bättre på olika sätt. Men för att kunna bli bättre, måste det uppmärksammas om att det finns förbättringsmöjlighet. Så se inte förändringar som någonting negativt, utan en möjlighet till att stärka relationen mellan er. Så se er dialog som något positivt i vardagen, för ni vill ha en sund relation som ni vill utvecklas tillsammans.
 

 

 

 

 

 

 

 

Lista och värdera bra och mindre bra saker i relationen

 

 

Ett förslag är att ni gör en lista om vad som är bra i er relation och vad som kan förbättras i den. Gör även en värdering av de bra och mindre bra sakerna och se om de mindre bra sakerna är viktiga att förändra eller inte. Om de behöver förändras, se vad som är prioriterat i första hand och vad som kan göras i andra hand.

 

 

All lycka och våga ha en dialog med varandra i en positiv anda med varandra.

 

Alla är välkomna i idrottsvärlden


Sverige är ett sportintresserat land och flera olika sporter har ett starkt fotfäste. Idrotten är däremot inte bara en plats för träning, det är en plats för utveckling. Det är genom vårt sportintresse som vi kan hitta våra närmaste vänner och där vi kan hitta lärdom som vi använder livet ut.
 

Sport är en stor del av livet i Sverige, vare sig det handlar om lagsport eller individuell sport. Det är inte ovanligt att man inom familjen har ett gemensamt sportintresse och att alla familjens medlemmar följer med när det ska spelas match eller tävlas. Idrott har alltid varit en källa för gemenskap och de senaste sportnyheterna diskuteras ofta vitt och brett i fikarum och på skolgårdar. På bet365 kan man ständigt ta del av det senaste från sportvärlden och hålla sig uppdaterad med nyheter och odds. 
 

Mer än bara idrott


Idrottsutövande är mycket mer än bara en fritidsaktivitet. Det är i sin träningsgrupp man träffar kompisar och umgås med likasinnade. Men i en träningsgrupp möts människor med olika familjebakgrunder och synsätt och det viktigt att se till att gruppdynamiken fungerar. Framför allt när det gäller barn och ungdomar.

Alla är välkomna i idrottsvärlden
Ingen ska lämnas utanför. Bilden är tagen av Rainier Martin Ampongan och finns att hitta här


Att arbeta inom idrott med barn och ungdomar är något av det svåraste man kan göra, samtidigt som det är otroligt givande. Det är viktigt att tränare och ledare är uppmärksamma på hur gruppen fungerar och att allas individuella behov uppfylls. Men det är även viktigt att man är uppmärksam på andra tecken. Många gånger är idrotten en fristad för barn och ungdomar som upplever tråkigheter på hemmaplan och det är viktigt att man plockar upp signalerna som sänds ut. Flera gånger har man hört kända idrottsmän och kvinnor berätta om hur de hittade en fristad i sin idrottsförening, och att det var tack vare stödet därifrån som de lyckades nå sitt mål.

 

Utveckling på flera sätt


9 av 10 svenska barn och ungdomar har någon gång utövat en sport och varit delaktig i en grupp eller förening. Barn som lär sig arbeta och fungera i grupp har med sig detta genom hela livet. Det hjälper dem lära sig se andra människors behov och att samarbeta. De får även lära sig att vänta och att andra ibland måste komma i första hand.


Det är därför en fungerande idrottsverksamhet är otroligt viktig. Det handlar inte enbart om idrotten, det handlar om utveckling till människa.


Riksidrottsförbundet i Sverige arbetar inte bara för att barn och ungdomar ska hitta en plats inom idrottsverksamheten, de arbetar även intensivt med föreningarna och ledare. Genom utbildningar och föreläsningar försöker de nå ut till alla idrottsföreningar med budskapet om öppenhet och lyhördhet. En plats där många barn och ungdomar vistas och utvecklas måste hålla den högsta möjliga standarden. Förutom att främja barns utveckling arbetar de även hårt mot rasism och könsfördelning. Förbundet har bland annat som mål att under 2017 se till att samtliga organ inom verksamheten ska bestå av lika män och kvinnor (i alla fall till 40 %). 

 

Kommunikation är viktigt för tryggheten


Att ha en kommunikation och dialog är något som är en förutsättning för att skapa en trygghet för den enskilde. Detta oavsett om det är trygghet i skola, på arbetsplatsen eller i hemmet!

Hur skapar en trygghet för alla i en grupp och hur vårdar och utvecklas denna i vardagen? Det gäller att hela tiden kunna ta tillvara de styrkor som alla i gruppen har och beaktar de olikheter som finns. När olikheterna kan bli problem, gäller det att kunna se om det egentligen är ett problem och hur en förändrar situationen så att olikheterna kan beaktas under den tid som relationen finns. Dialog och kommunikation är en lösning på detta!
 

Kommunikation och arbetsmiljö


På många arbetsplatser är det viktigt att kunna arbeta i ett team, även om vi inte vill umgås och prata om personliga saker. Här får exempelvis chefen lösa eventuella konflikter som finns bland de anställda, så att det kan finnas en bra arbetsmiljö för alla. Även om de anställda kan ha ett visst ansvar för ett bra arbetsklimat, är det chefens ansvar för att gruppen och teamet kan ha en bra arbetsmiljö (vilket också regleras i den svenska lagstiftningen). En bra chef kan leda och fördela på ett sätt, så att företagets ekonomiska mål kan uppnås, samtidigt som arbetsmiljön för de anställda har en hög kvalité i praktiken.
 

Skapa trygghet


Alla företag behöver, med fördel, en inventering och utveckling när det gäller laganda och teambuilding! Detta kan göras genom teambuildning- och kickoff-tillfällen, förslagsvis under våren eller efter cirka en månad från att ett nytt eller förändrat team finns på plats på en eller flera avdelningar inom företaget.

Under en sådan sammankomst finns det fördelar att det bjuds in en föreläsare som kan inspirera och motivera medarbetarna till att arbeta mot ett gemensamt mål när det gäller sund laganda och för en bra arbetsmiljö. Coachen Christopher Alvengrip är en professionell och inspirerande föreläsare som har en gedigen bakgrund som inspiratör och motiverande sammanhållning i ett team. Han har bland annat varit en professionell allsvensk fotbollsspelare och arbetar i dag som bland annat personlig tränare och coach.

För i alla sammanhang är det viktigt att ha en kommunikation och dialog och som kan skapa en trygghet för den enskilde. Detta oavsett om det är trygghet i skola, på arbetsplatsen eller i hemmet!
 

Vem bär ansvaret?

 

Trygghet är en upplevd känsla som ser olika ut, beroende på till vem frågan ställs och vad för bakgrund denne har. För vissa är trygghet att ha mat för dagen och boende för sig själv och sin familj, för andra är trygghet att vara säker på väg från krogen klockan tre på natten eller att kunna träna på ett sunt och säkert sätt. Trygghet kan vara att det är bra belysningar i ens eget närområde eller att det är en säker lekplats för ens egna barn. Benämningen trygghet används (ibland lite godtyckligt) till och från i olika sammanhang – en trygg anställning, ett tryggt boende, ett tryggt samhälle, en trygg uppväxtmiljö – alla säger sig verka för tryggheten (för vem står upp och säger "Jag är emot tryggheten"?) och arbetar för detta på olika sätt.  

 

Arbete och resultat

 

Det finns olika sätt att arbeta för trygghet och förhoppningsvis finns det någon form av strategi i trygghetsarbetet (en trygghetspolicy eller avsiktsförklaring) som ligger till grunden för hela arbetet, som ger riktlinjer och vägledning om vilket resultat och mål som man vill skapa och uppnå. Finns det inget tydligt mål och vision, blir hela processen med trygghetsarbete någonting flummigt och ingen vet vad som ska göras, för att tryggheten ska uppnås i praktiken.

 

Det som är viktigt när man arbetar med trygghetsfrågor är att budskapet och resultatet blir det som förväntas. Om man jobbar för en säker lekplats är det en stor fördel att prata med barnen och föräldrarna och ser vilka aspekter som de anser vara viktiga för att uppnå en trygg och säker lekplats. Arbetar man inom fastighetsbranschen är det en stor fördel att involvera hyresgästerna och bolagets egna medarbetare för att se hur det trygga boendet ska se ut och hur de upplever trygghet, så att man inte arbetar i ett dimmoln och godtyckligt utifrån bolagets lednings tycke och smak. Arbetar man för en trygg uppväxt, är det en stor fördel att involvera socialtjänst, dagis, barn och föräldrar samt ideella organisationer – som Rädda barnen och BRIS – för att definiera trygghet och en sund och bra uppväxtmiljö, så att man kan verka för att FN:s barnkonvention och svensk lagstiftning implenteras i det dagliga arbetet.

 

Avsändare och mottagare är viktigt i en kommunikaton och dialog för att verka för ett bra trygghetsarbete. Man kan som avsändare göra ett gediget och bra arbete, som inte mottagaren/kunderna (barnen, hyresgästerna, butikskunder, anställda) märker av och även om man har bra, tydliga mål, behöver man se vad det är som mottagaren känner och har behov av för att känna tryggheten i praktiken.  

 

 

Gemensamt ansvar
– samhälle, företag och individer

 

Att skapa en trygghet för alla är ett gemensamt ansvar för alla och det ska inte kunna skylla ifrån sig med att "det var inte vi som gjorde fel", "Vi gjorde vad vi kunde" eller "Ansvaret ligger hos någon annan". För att tryggheten ska finnas där hos mottagaren, krävs det att vi tillsammans verkar för att tryggheten ska finnas där hos mottagaren – oavsett om vi sitter som VD för ett fastighetsbolag, är politiker på kommunal eller riksdagsnivå eller är ansvarsfulla medborgare med idéer, tankar och funderingar. Att ta ansvar är något som borde ligga som en värdegrund för oss alla – för att skapa ett humant samhälle, där mottagaren ska känna den upplevda tryggheten, som borde vara en mänsklig rättighet. 

 

Hemförsäkring

 

En hemförsäkring är en försäkring som täcker många olika saker som tillhör hemmet och är en frivillig försäkring. De allra flesta som hyr eller äger ett boende (oavsett om det är en hyres- eller bostadsrätt, villa eller radhus) har en hemförsäkring, eftersom det skapar en ekonomisk trygghet om det skulle börja brinna, bli en vackenläcka hos dig eller grannen ovanför och ofta har man en grund när det gäller olycksfall som ingår i hemförsäkring. Är du fackligt ansluten till exempelvis Unionen eller Kommunal, så finns det bra framförhandlade hemförsäkringar som ger bättre villkor.
 

Vilket försäkringsbolag ska du välja?
Det finns många olika faktorer som avgör om vilket försäkringsbolag som du ska välja och det är inte alltid priset (premien) som avgör. Om du äger värdefulla saker i hemmet, ska du bland annat se vilket belopp som täcker för lösöre och om du sportar mycket, ska du se vad för olycksfall som ingår i hemförsäkringen.
 

Vilka bolag finns det?
Det finns flera försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar och andra försäkringar (som exempelvis olycksfallsförsäkring och bilförsäkring). Det finns även flera banker som kan erbjuda samarbete för dig som vill teckna försäkring, så om du ska teckna försäkring i samband med att du ska låna pengar finns det flera samlingsportaler – som Lånapengar.biz – att kika på bästa lösning för just dig.
 

Det trygga boendet

 

Det trygga boenet – finns det i Sverige och hur når vi så att alla får möjlighet till ett tryggt boende?

 

Lagstiftningen i Sverige säger att kommunerna har det yttersta ansvaret för de medborgare som är inskrivna inom kommungränsen med resurser, så att man har tak över huvudet, mat för dagen och nödvändiga instrument för att kunna ha en dräglig vardag.

 

Att den svenska lagstitningens innehåll inte uppfylls är ett nederlag för Sverige och det finns olika sätt att "räkna" hur många som inte ens har tak över huvudet över natten, som är grundtryggheten för att kunna få övriga fysiska behov tillfredsställda. Enligt Wikipedia finns det cirka 8 500 som är hemlösa, förmodligen är andelen högre eftersom myndigheter och ideella föreningar och organisationer, som Stadsmissionen, inte kommer i kontakt med alla som inte har en egen bostad eller tillgång till tak över huvudet över natten.

 

Det finns flera olika sätt till att skapa trygghet i vardagen för alla, där boende är inkluderad. Att bara, från politikers och myndigheters sida, göra olika kartläggningar och utredningar hjälper inte kommuners invånare i dess faktiska vardag. Om kommunerna tar sitt ansvar, med stöd av den lagstiftning som finns i dag,  med involverade parter som polis, socialtjänst och kommunala fastighetsbolag, kan ett faktiskt arbete för ett tryggt boende fungera i praktiken, så att andelen hemlösa minimeras och att de boende får det trygga boendet som en medborgare behöver och har rätt att utkräva. 

 

Intresse för att skapa tryggt boende är svalt från kommunägda fastighetsbolag och från kommunerna, med vissa undantag – som fastighetsbolaget Sollentuna Hem som är proaktiva i sitt arbete för att skapa trygghet för hyresgästerna. I en undersökning om det trygga boendet konstateras även att Huge, Huddinge kommuns fastighetsbolag, är minst intresserade av att skapa trygghet för dess hyresgäster och det genomsyras även i deras externa kommunikation, där Huge hellre pratar om ekonomi än verkar för att de anställda och hyresgäster får en trygg vardag.

 

Genom att lagstifta om en trygghetspolicy – precis som det finns jämställdshetspolicy och arbetsmiljöpolicy – och verka för att detta uppnås kan kommunerna uppfylla sina åtaganden, i enlighet med den lagstiftning som finns i Sverige – så att medborgare kan känna sig trygga i vardagen.

 

Trygghet i vardagen

 

Vi har alla olika behov när det gäller trygghet i vardagen, beroende på vår livssituation. Har vi ingen bostad, vill vi ha tak över huvudet över natten. Om vi inte har mat för dagen, söker vi efter någonting att äta. Har vi inga kläder, vill vi ha filt och madrass och någonting att sätta på oss för att känna värme. Om vi inte har något arbete, letar vi efter arbete och pengar, så att vi kan köpa oss saker och ting.

 

Finns de grundläggande behoven och är tillfredsställda, höjer vi "kraven" för att skapa trygghet i vardagen. Vi vill bli tillfreddställda på fler sätt och de blir då psykologiska behov som gör att vi känner trygghet i vardagen.

 

Några sätt för att skapa trygghet i vardagen:

 

Vad är trygghet?

 

 

Trygghet för alla

 

Vi är alla unika och har olika behov i livet, vilka skiljer sig från person till person beroende på ens bakgrund och livssituation. Att ha trygghet i vardagen är något som vi alla delar och är något som vi behöver för att skapa relationer i vardagen med andra individer. För det trygga mötet är något som vi skapar tillsammans utifrån våra egna värderingar och ideologi, utan trygghet som grund kan vi inte föra relationen vidare i en positiv anda.

 

Vad är då trygghet och hur skapar vi tryggheten för alla i vardagen?
Trygghet är en känsla och ett tillstånd som vi känner inom oss – ett välbefinnande. Kopplat till en förmåga att kunna rå om andra människor med en human empati visar styrka att kunna skapa trygghet för både en själv och för andra individer. Detta är något som förebilder kan medverka till, så att vi alla får ökad medvetande kring och höjd känsla för.

Är trygghet att spela ansvarsfullt på casino på nätet och förena ett tryggt spelande där glädje och sunt tänkande är i fokus? Finns det en trygghet för alla, även för den som dricker eller spelar för mycket? Finns det mer info om casino på faktura som gör att det går att skapa sunda förutsättningar till en trygghet som förenar trygghet för alla i ett samhälle, samtidigt som envar har möjlighet att utvecklas som individer för ett sunt spelande? Det finns många frågor som inte alltid har ett svar, men frågor som behöver ställas för att väcka en tanke att spinna vidare kring.

 

Att skapa förutsättningar för att ge trygghet för både sig själv och andra innebär både förebyggande och proaktivt  arbete, redan från barnsben och för barn, och vara behjälpliga när situationer uppstått i livet, när händelser uppstått, så att människor får möjligheten att reparera och komma tillbaks på banan för att kunna få förutsättningar till att ha och ge trygghet i vardagen.