Vad är trygghet?

 

 

Trygghet för alla

 

Vi är alla unika och har olika behov i livet, vilka skiljer sig från person till person beroende på ens bakgrund och livssituation. Att ha trygghet i vardagen är något som vi alla delar och är något som vi behöver för att skapa relationer i vardagen med andra individer. För det trygga mötet är något som vi skapar tillsammans utifrån våra egna värderingar och ideologi, utan trygghet som grund kan vi inte föra relationen vidare i en positiv anda.

 

Vad är då trygghet och hur skapar vi tryggheten för alla i vardagen?
Trygghet är en känsla och ett tillstånd som vi känner inom oss – ett välbefinnande. Kopplat till en förmåga att kunna rå om andra människor med en human empati visar styrka att kunna skapa trygghet för både en själv och för andra individer. Detta är något som förebilder kan medverka till, så att vi alla får ökad medvetande kring och höjd känsla för.

Är trygghet att spela ansvarsfullt på casino på nätet och förena ett tryggt spelande där glädje och sunt tänkande är i fokus? Finns det en trygghet för alla, även för den som dricker eller spelar för mycket? Finns det mer info om casino på faktura som gör att det går att skapa sunda förutsättningar till en trygghet som förenar trygghet för alla i ett samhälle, samtidigt som envar har möjlighet att utvecklas som individer för ett sunt spelande? Det finns många frågor som inte alltid har ett svar, men frågor som behöver ställas för att väcka en tanke att spinna vidare kring.

 

Att skapa förutsättningar för att ge trygghet för både sig själv och andra innebär både förebyggande och proaktivt  arbete, redan från barnsben och för barn, och vara behjälpliga när situationer uppstått i livet, när händelser uppstått, så att människor får möjligheten att reparera och komma tillbaks på banan för att kunna få förutsättningar till att ha och ge trygghet i vardagen.